DG05_01

벽체 강관배관용 RD8570 C형

재질
몸체(주철), 걸름망(SUS 27종)
규격
-
제조
-
공급
두오산업
가격
-

특징

규격

호칭 ABCDEFGHI
ø504030757565105108125
ø803540110115651403020195
ø1003540110115651403020195
ø2004030245125603552020410
logo

대표 : 강미연   |   사업자 등록번호 : 212-25-83780   |   서울특별시 강동구 천호옛길 44, 1층,3층 (성내동 120-25)   |   TEL : 02-400-2270   |   FAX : 02-472-2370
COPYRIGHT (C) 2014 DUO. ALL RIGHT RESERVED.